UNIGRO GARANDEERT DE BESCHERMING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor N.V. St Brice, kredietgever - bedrijfsonderdeel Unigro, verantwoordelijke voor de verwerking, gevestigd te Prins Boudewijnlaan 65 - 9100 Sint-Niklaas en zijn noodzakelijk voor de aanvaarding van het dossier. De verwerking van deze gegevens gebeurt conform de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en geeft recht tot toegang en verbetering volgens deze wet. Hij heeft als doel: de toekenning en het beheer van kredieten, het beheer van het cliënteel, de preventie van misbruiken en fraude en commerciële promotie. Behoudens verzet van uwentwege per brief op het volgende adres: N.V. St Brice, bedrijfsonderdeel Unigro, Prins Boudewijnlaan, 65 - 9100 Sint-Niklaas of per e-mail (klanten@unigro.be) zullen enkel nominatieve en identiteitsgegevens gebruikt worden voor de commerciële promotie van producten en diensten die door St Brice of andere vennootschappen van de groep 3SI en commerciële partners worden aangeboden. Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat, 35 - 1000 Brussel (commission@privacycommission.be). Sommige gesprekken tussen uzelf en onze telefonistes worden opgenomen met als enig doel de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden gedurende maximaal 1 maand na de opname bewaard.

Deze site hoort toe aan de NV Saint-Brice, bedrijfsonderdeel Unigro, met maatschappelijke zetel gevestigd te Prins Boudewijnlaan 65 - 9100 Sint-Niklaas, kredietgever en kredietbemiddelaar, RPR-BTW-BE 0401.222.385

Geld nodig

Zeg JA tegen uw kleine en grote plannen, met een interessante, snelle en discrete lening
Let op, geld lenen kost ook geld.
Geld nodig

Catalogus

In de catalogus van Unigro vindt u een ruime keuze aan kwaliteitsartikelen tegen onweerstaanbare prijzen.
Vraag nu uw catalogus aan!