Wie is Unigro als werkgever?

Onze visie

Wij hebben een duidelijke visie op wie we zijn, wat we willen bereiken, tot wie we ons richten en hoe we dat willen doen. Kort geformuleerd komt het hierop neer:

"Onze klanten kiezen voor Unigro omdat wij bijdragen aan de verbetering van hun levenscomfort . "

Ons gamma

Ons productgamma bestaat uit meubelen, huishoudelektro, elektronica, huislinnen, body & fitness, producten voor de tuin en de vrije tijd, verwarming, … Onze collecties worden aangevuld en ondersteund door een aantrekkelijk dienstenpakket met o.a. een verzorgde en goed geplande thuislevering, montage van de meubelen, een professionele naverkoopdienst, …

Unigro realiseert een groot deel van zijn omzet door de verkoop op afbetaling van zijn producten aan een hoofdzakelijk Franstalige en populaire doelgroep.

UNIGRO is een filiaal van de OTTO Group

De Otto Group is een wereldwijd actieve retailgroep met alles bij elkaar ongeveer 50.000 werknemers en een omzet van 12,5 miljard euro. Met meer dan 123 bedrijven is de Otto Group aanwezig in 30 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Met een onlineomzet van 7 miljard euro is de Otto Group een van de grootste retailers op wereldschaal.


Onze gegevens

UNIGRO
Prins Boudewijnlaan 65
9100 Sint-Niklaas
btw: 0401 222 385

Als bedrijf in de distributiesector valt Unigro onder de collectieve regelgeving van het Paritair Comité 311. Alle cao's die in het PC worden afgesloten zijn dus automatisch bindend voor Unigro.

Hoe gaat het er bij Unigro aan toe?

Bij Unigro werken we volgens 3 principes ongeacht je functie, niveau of verantwoordelijkheid binnen onze organisatie.

Verantwoordelijkheid nemen


Hoe? Het verwachte resultaat binnen jouw functie, rol of domein efficiënt en doelbewust opleveren.

Wat we van jou verwachten
 • Je zorgt dat de afgesproken resultaten worden behaald. Indien wat afgesproken werd niet haalbaar is, geef je hierover tijdig feedback. Hulp vragen is immers geen schande.
 • Je gaat efficiënt om met je tijd.
 • Je bent betrokken, zoekt naar oplossingen en neemt pro-actief initiatieven als het beoogde resultaat in het gedrang komt.
 • Je gaat zelf spontaan na of de kwaliteit van je werk goed genoeg is.
 • Je bent betrokken bij de organisatie en straalt dit ook uit.

Samenwerken - 'it takes two to tango'


Hoe? In teamverband en over de afdelingen heen zoeken naar de beste aanpak voor een project/opportuniteit. Je komt zo met je collega’s tot een gezamenlijk gedragen oplossing die de organisatie ten goede komt.

Wat we van jou verwachten
 • Je ben een teamplayer en zorgt voor voldoende overleg intern of tussen afdelingen.
 • Je overlegt wie wat doet, zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
 • Je levert een actieve bijdrage, een idee of doet een voorstel voor een groepsobjectief dat ruimer gaat dan je persoonlijke belang.
 • Je luistert naar de inbreng van anderen en werkt op een constructieve manier.
 • Je bent bereid actief en samen op zoek te gaan naar de reden waarom iets niet gebeurt.
 • Je staat open voor andere meningen en draagt bij om een consensus te bereiken.
 • Je deelt je info, ervaring en kennis zodat het teamdoel kan bereikt worden.

Waardering tonen


Hoe? Expliciet en regelmatig erkenning tonen voor de prestaties, houding, reacties van een medewerker, een collega of een verantwoordelijke.

Wat we van jou verwachten
 • Je bent collegiaal en laat anderen weten wanneer ze een goede prestatie leveren. Een complimentje kost immers niets.
 • Je bent dankbaar wanneer collega’s, medewerkers of leidinggevenden voor jou iets doen en laat dit ook merken.
 • Je hebt oog voor wat een persoon onderscheidt van de groep en durft hierover positieve feedback te geven.
 • Je vraagt advies aan collega’s wanneer nodig en geeft blijk van vertrouwen in hun competenties.
 • Je bent luistervaardig en toont begrip voor de mening van anderen.
 • Je hebt respect voor de persoonlijkheid en de mogelijkheden van je collega’s.
 • Je bent vriendelijk en behandelt anderen zoals je zelf wenst behandeld te worden.

Ok, en waarom zou ik nu bij Unigro komen werken?

Omdat je echte verantwoordelijkheden krijgt binnen je domein. Zonder dat je daarbij de eerste de beste fout meteen cash betaalt. Wie een fout maakt en er iets uit leert, heeft een stap vooruit gezet.

Omdat je graag deel uitmaakt van een team. Want alleen sta je nergens. Dat laatste wordt vaak gezegd maar bij ons is het ook zo! Van ronkende titels liggen wij dus niet wakker. Wat telt, is wat je doet en hoe je jezelf gedraagt tegenover je collega's.

Omdat bij ons iedereen aanspreekbaar is. Met de voornaam graag. "Meneer" en "mevrouw", da's voor formulieren en de burgerlijke stand. Dit houdt ook in dat kritiek moet kunnen. Als het goed is, is het fijn om een compliment te krijgen. Als het even fout gaat, dan mag dat ook gemeld worden. Maar altijd op een opbouwende manier en met respect voor ieders eigenheid.

Omdat wij ook de mens achter de functie zien en willen kennen. Bij ons is niemand een nummer. En ja, wij weten goed dat er zich ook op het thuisfront soms moeilijke en onverwachte situaties kunnen voordoen. Binnen redelijke grenzen en met goede afspraken kan er heel wat opgelost worden.

Niet te vergeten, omdat wij een brede waaier aan beroepen hebben. Daardoor komen diverse profielen bij ons aan de bak: commerciële bedienden, medewerkers voor planning en dispatching, chauffeurs, statistici, copywriters en vertalers, internetspecialisten, order-pickers, te veel om op te noemen.

Overtuigd? Denk je dat je ons iets te bieden hebt?

Solliciteer spontaan, stuur je brief met cv naar l.desmet@unigro.be

Jobaanbod

Regelmatig zijn wij op zoek naar meertalige commerciële bedienden (m/v)

De omgeving

Als retailbedrijf hechten we veel belang aan de kwaliteit van onze klantencontacten. Doorheen de jaren is de opdracht van ons contactcenter geëvolueerd van het louter beantwoorden van inbound telefoonverkeer naar een dynamisch en commercieel gebeuren. Unigro wil een klantgerichte customer service uitbouwen die beantwoordt aan de vereisten van een competitief e-commerce-bedrijf waarin ook de sociale media hun plaats opeisen.

Uw profiel 

 • Vooral bent u geïnteresseerd in onze activiteit en de manier waarop wij onze producten op de markt brengen.
 • Enige ervaring met commerciële klantenrelaties vormt zeker een pluspunt voor uw kandidatuur.
 • Door uw klantvriendelijke en commerciële instelling draagt u bij tot de omzet van het bedrijf alsook tot de uitbouw van goede en duurzame relaties met onze klanten.
 • U bent tweetalig (N/F).
 • U gedraagt zich in alle omstandigheden als een loyale collega die openstaat voor samenwerking en een tandje bij steekt wanneer het nodig is.

U bent een loyale collega die zich in alle omstandigheden als een teamspeler gedraagt; een persoon die de sterke groei van onze Internet activiteit kan steunen en verder ontwikkelen.

Geïnteresseerd?

Stuur uw brief met cv naar l.desmet@unigro.be

Even geduld...
Even geduld...
U ziet zo dadelijk de prijs per maand
Even geduld...
Uw voordelen komen er aan