Let op, geld lenen kost ook geld. (1)

Wie is Unigro als werkgever?

Onze visie

Wij hebben een duidelijke visie op wie we zijn, wat we willen bereiken, tot wie we ons richten en hoe we dat willen doen. Kort geformuleerd komt het hierop neer:

"Onze klanten kiezen voor Unigro omdat wij bijdragen aan de verbetering van hun levenscomfort."

Benieuwd in wat voor werkplek je terechtkomt? Neem hier alvast een kijkje in onze kantoorruimte …

Welkom in onze nieuwe kantoorruimtes. Denk je nu “dat zit alvast goed”? Wel, er is nog meer … We gaan op een zeer actieve manier om met onze werkruimte, en dat volgens de principes van Activity Based Working. Concreet heeft niemand bij Unigro een vaste werkplek. Nee, ook niet onze CEO 😊 Je neemt plaats in functie van de activiteit die je plant te doen.

Wil je graag gefocust en in stilte kunnen werken, dan kan je terecht in onze cockpits of stilteruimtes.

Plan je een brainstorm, dan spreek je af met je collega’s in de creatieve ruimtes.

Of stoort het niet als een collega even langskomt voor een kort praatje, neem dan plaats in het open landschap. Langere praatjes laten we liever doorgaan in een van onze talrijke vergaderzalen …

inderieur kantoorruimte 1
inderieur kantoorruimte 2
inderieur kantoorruimte 3
inderieur kantoorruimte 4
inderieur kantoorruimte 5
inderieur kantoorruimte 6

Ons gamma

Ons productgamma bestaat uit meubelen, huishoudelektro, elektronica, huislinnen, body & fitness, producten voor de tuin en de vrije tijd, verwarming, … Onze collecties worden aangevuld en ondersteund door een aantrekkelijk dienstenpakket met o.a. een verzorgde en goed geplande thuislevering, montage van de meubelen, een professionele naverkoopdienst, …

Unigro realiseert een groot deel van zijn omzet door de verkoop op afbetaling van zijn producten aan een hoofdzakelijk Franstalige en populaire doelgroep.

UNIGRO is een filiaal van de OTTO Group

De Otto Group is een wereldwijd actieve retailgroep met alles bij elkaar ongeveer 50.000 werknemers en een omzet van 12,5 miljard euro. Met meer dan 123 bedrijven is de Otto Group aanwezig in 30 landen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Met een onlineomzet van 7 miljard euro is de Otto Group een van de grootste retailers op wereldschaal.

Onze gegevens

UNIGRO
Prins Boudewijnlaan 65
9100 Sint-Niklaas
btw: 0401 222 385

Als bedrijf in de distributiesector valt Unigro onder de collectieve regelgeving van het Paritair Comité 311. Alle cao's die in het PC worden afgesloten zijn dus automatisch bindend voor Unigro."

Hoe gaat het er bij Unigro aan toe?

Bij Unigro werken we volgens 3 principes ongeacht je functie, niveau of verantwoordelijkheid binnen onze organisatie.

Verantwoordelijkheid nemen

Hoe? Het verwachte resultaat binnen jouw functie, rol of domein efficiënt en doelbewust opleveren.

Wat we van jou verwachten:

 • Je zorgt dat de afgesproken resultaten worden behaald. Indien wat afgesproken werd niet haalbaar is, geef je hierover tijdig feedback. Hulp vragen is immers geen schande.
 • Je gaat efficiënt om met je tijd.
 • Je bent betrokken, zoekt naar oplossingen en neemt pro-actief initiatieven als het beoogde resultaat in het gedrang komt.
 • Je gaat zelf spontaan na of de kwaliteit van je werk goed genoeg is.
 • Je bent betrokken bij de organisatie en straalt dit ook uit.

Samenwerken - 'it takes two to tango'

Hoe? In teamverband en over de afdelingen heen zoeken naar de beste aanpak voor een project/opportuniteit. Je komt zo met je collega’s tot een gezamenlijk gedragen oplossing die de organisatie ten goede komt.

Wat we van jou verwachten:

 • Je ben een teamplayer en zorgt voor voldoende overleg intern of tussen afdelingen.
 • Je overlegt wie wat doet, zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
 • Je levert een actieve bijdrage, een idee of doet een voorstel voor een groepsobjectief dat ruimer gaat dan je persoonlijke belang.
 • Je luistert naar de inbreng van anderen en werkt op een constructieve manier.
 • Je bent bereid actief en samen op zoek te gaan naar de reden waarom iets niet gebeurt.
 • Je staat open voor andere meningen en draagt bij om een consensus te bereiken.
 • Je deelt je info, ervaring en kennis zodat het teamdoel kan bereikt worden.

Waardering tonen

Hoe? Expliciet en regelmatig erkenning tonen voor de prestaties, houding, reacties van een medewerker, een collega of een verantwoordelijke.

Wat we van jou verwachten:

 • Je bent collegiaal en laat anderen weten wanneer ze een goede prestatie leveren. Een complimentje kost immers niets
 • Je bent dankbaar wanneer collega’s, medewerkers of leidinggevenden voor jou iets doen en laat dit ook merken.
 • Je hebt oog voor wat een persoon onderscheidt van de groep en durft hierover positieve feedback te geven.
 • Je vraagt advies aan collega’s wanneer nodig en geeft blijk van vertrouwen in hun competenties.
 • Je bent luistervaardig en toont begrip voor de mening van anderen.
 • Je hebt respect voor de persoonlijkheid en de mogelijkheden van je collega’s.
 • Je bent vriendelijk en behandelt anderen zoals je zelf wenst behandeld te worden.

Ok, en waarom zou ik nu bij Unigro komen werken?

Omdat je echte verantwoordelijkheden krijgt binnen je domein. Zonder dat je daarbij de eerste de beste fout meteen cash betaalt. Wie een fout maakt en er iets uit leert, heeft een stap vooruit gezet.

Omdat je graag deel uitmaakt van een team. Want alleen sta je nergens. Dat laatste wordt vaak gezegd maar bij ons is het ook zo! Van ronkende titels liggen wij dus niet wakker. Wat telt, is wat je doet en hoe je jezelf gedraagt tegenover je collega's.

Omdat bij ons iedereen aanspreekbaar is. Met de voornaam graag. "Meneer" en "mevrouw", da's voor formulieren en de burgerlijke stand. Dit houdt ook in dat kritiek moet kunnen. Als het goed is, is het fijn om een compliment te krijgen. Als het even fout gaat, dan mag dat ook gemeld worden. Maar altijd op een opbouwende manier en met respect voor ieders eigenheid.

Omdat wij ook de mens achter de functie zien en willen kennen. Bij ons is niemand een nummer. En ja, wij weten goed dat er zich ook op het thuisfront soms moeilijke en onverwachte situaties kunnen voordoen. Binnen redelijke grenzen en met goede afspraken kan er heel wat opgelost worden.

Niet te vergeten, omdat wij een brede waaier aan beroepen hebben. Daardoor komen diverse profielen bij ons aan de bak: commerciële bedienden, medewerkers voor planning en dispatching, chauffeurs, statistici, copywriters en vertalers, internetspecialisten, order-pickers, te veel om op te noemen.

Overtuigd? Denk je dat je ons iets te bieden hebt?

Solliciteer spontaan, stuur je brief met cv naar l.desmet@unigro.be

Jobaanbod

We zoeken een Finance & Business Controller (m/v/x)

Je opdracht

Je hebt als missie om het management en de business te helpen in hun beslissingen dankzij de analyse en prognose van de financiële resultaten.

Als rechterhand van de Finance Manager zal je zowel verticale als horizontale (transversale) analyses uitvoeren; cijfergegevens en kwalitatieve of technische gegevens verzamelen, produceren, analyseren en in vraag stellen. Je dient de juiste conclusies te trekken, ze samenvatten, voorstellen en opvolgen om de geldigheid van de resultaten van de onderneming te verzekeren, om te waken over de realisatie van de doelstellingen van de organisatie en zo het management / de business te helpen bij het nemen van beslissingen.

Jouw voornaamste verantwoordelijkheden

 • Met een kritische ingesteldheid informatie verzamelen bij de verschillende (interne) stakeholders (Operations, Marketing, Boekhouding, IT,…), om inzichtvolle rapporten op te stellen die de basis zullen vormen voor financiële en business analyses.
 • Opzetten en aansturen van het proces voor de opstelling van het meerjarenbudget en forecast: inzet van de adequate tools, bewaken van de planning en de resources, support aan de directie (management) en de verschillende afdelingen (business)
 • De specifieke en/of volledige budgettaire opvolging verzekeren om tijdig afwijkingen op te sporen en aanbevelingen te kunnen doen om het budget te respecteren.
 • Conclusies trekken op basis van de analyses; ze in vraag stellen, adviezen formuleren en deze voorstellen ter ondersteuning van de vergaderingen (van het management/de business).
 • Definiëren, opstellen, opvolgen en verspreiden van de operationele rapporteringen ter monitoring van de lopende bedrijfsactiviteit (KPI’s, dashboards, cashflow…).
 • Periodieke rapporteringen naar de groep toe.
 • Controle en validatie van de maandelijkse exploitatierekening (P&L).
 • Opvolgen en verder verfijnen van interne controleprocessen, monitoring van het uitvoeren van de controles door de afdelingen (inclusief finance).
 • Meewerken aan de update van de tools om de evolutie van de processen te ondersteunen.
 • Ondersteuning bij business intelligence / transversale projecten en datamining van diverse diensten (commerciële, operationele, financiële,…).
 • Proactief bijdragen aan de projecten, systemen en procedures die verband houden met de financiële analyses om de complex en/of volledige analyses te verbeteren.
 • Meewerken aan de strategische plannen door een onafhankelijke en gestructureerde visie aan te reiken die in overeenstemming is met de strategie.
 • Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in zijn/haar specialisatiedomein en zijn/haar kennis onderhouden om die optimaal te kunnen gebruiken binnen de organisatie.

Profiel

 • Je hebt een diploma van economisch hoger onderwijs op zak en/of hebt affiniteit met financiële rapportering.
 • Je hebt meerdere jaren relevante ervaring binnen een controlling-functie.
 • Je bent een DO’er, een doorbijter en hebt behoefte aan linken te maken en de zaken te begrijpen.
 • Je zoekt continu naar verbeteringen en optimalisaties.
 • Je hebt ervaring met procesbewaking en -aansturing, business intelligence en operationele rapporteringen.
 • Je hebt een analytische geest en houdt van doorgedreven cijferwerk. Wij verwachten een hoge mate van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en efficiëntie.
 • Je communicatie- en presentatievaardigheden zijn behoorlijk ontwikkeld.
 • Door jouw relationele kwaliteiten heb je het vertrouwen van interne en externe stakeholders. Tevens stel je je vastberaden en overtuigend op wanneer het erop aankomt de belangen van de onderneming in haar geheel te behartigen en te vrijwaren.
 • Je bent stressbestendig en toont de nodige flexibiliteit naar taakinhoud en naar inzetbaarheid toe.
 • Je bent betrokken in de cijfers en bedrijfsprocessen, je kan werken in team maar ook autonoom (initiatief nemen).
 • Microsoft office kennis is noodzakelijk.
 • Je moedertaal is Nederlands, en kan jij je vlot uitdrukken in het Engels.
 • Interessante troeven zijn: kennis van TABLEAU, LUCANET, BI, retail (e-commerce) sector, (consumptie)krediet, Frans.

Ons aanbod

 • Een vertrouwensfunctie binnen jouw expertisegebied met reële verantwoordelijkheden en veel autonomie.
 • Een verloning die rekening houdt met jouw relevante ervaring en ingesteldheid, met tal van voordelen eraan gekoppeld.
 • Werken in een filevrije omgeving met mogelijkheid tot veel thuiswerk.
 • Bedrijf in volle transformatie met ruimte voor initiatief waar ambitie, performantie, verantwoordelijkheid en menselijkheid hand in hand gaan.

Geïnteresseerd?

Stuur uw brief met cv naar l.desmet@unigro.be

Regelmatig zijn wij op zoek naar meertalige commerciële bedienden (m/v)

De omgeving

Als retailbedrijf hechten we veel belang aan de kwaliteit van onze klantencontacten. Doorheen de jaren is de opdracht van ons contactcenter geëvolueerd van het louter beantwoorden van inbound telefoonverkeer naar een dynamisch en commercieel gebeuren. Unigro wil een klantgerichte customer service uitbouwen die beantwoordt aan de vereisten van een competitief e-commerce-bedrijf waarin ook de sociale media hun plaats opeisen.

Uw profiel

 • Vooral bent u geïnteresseerd in onze activiteit en de manier waarop wij onze producten op de markt brengen.
 • Enige ervaring met commerciële klantenrelaties vormt zeker een pluspunt voor uw kandidatuur.
 • Door uw klantvriendelijke en commerciële instelling draagt u bij tot de omzet van het bedrijf alsook tot de uitbouw van goede en duurzame relaties met onze klanten.
 • U bent tweetalig (N/F).
 • U gedraagt zich in alle omstandigheden als een loyale collega die openstaat voor samenwerking en een tandje bij steekt wanneer het nodig is.

U bent een loyale collega die zich in alle omstandigheden als een teamspeler gedraagt; een persoon die de sterke groei van onze Internet activiteit kan steunen en verder ontwikkelen.

Geïnteresseerd?

Stuur uw brief met cv naar l.desmet@unigro.be

IT Support Engineer

Unigro is een Belgisch bedrijf actief in de e-commerce en maakt deel uit van de OTTO-group. Voor onze IT-afdeling zoeken we een IT Support Engineer

Doel van de functie

Als IT support Engineer kom je terecht in het IT operations team. Je staat in voor de goede werking van de IT infrastructuur en je bent geeft eerste- en tweedelijns ondersteuning aan onze eindgebruikers bij IT problemen. Je voert installaties uit, helpt bij onderhoud van de systemen.
Via ons service desk systeem volg je de incident en service requests nauwgezet op. Je staat in nauw contact met onze externe partners en neemt een stuk coördinatie tussen onze partners op in functie van de incident werking.

Taakbeschrijving

 • Je beheert, samen met de system engineer en externe partners, de IT systemen.
 • Je ben het aanspreekpunt voor de business als het gaat over IT problemen en incidenten.
 • Je bent een echte “problem solver” en “on hands” engineer.
 • Je werkt samen met de IT teamlead Ops & Infra om de service naar onze business continue te verbeteren.
 • Je hebt voldoende generalistische kennis van IT (zowel netwerken, storage, serverbeheer, desktop applicaties,…)
 • Je rapporteert aan de IT-Manager.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een Bachelordiploma binnen IT of gelijkwaardig door ervaring
 • Je hebt diepgaande kennis van Windows 7/10. Kennis Mac OS X is een plus
 • Je bent vertrouwd met technologieën als: Windows Server, Office, Active Directory, DNS, DHCP, Exchange en Networking (patching, witchen)
 • Je bent een echte teamplayer en klantgericht waarbij je gaat voor een uitstekende service naar de eindgebruiker en dit zowel telefonisch als on-site
 • Je denkt probleemoplossend, neemt verantwoordelijkheid op, bent lichtsbewust en houdt ten allen tijde het hoofd koel en de motivatie hoog, ook bij tegenslag, afleiding, problemen of weerstand
 • Je kan high priority problemen zo snel mogelijk oplossen
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwste IT-trends en IT-technologieën en je past deze toe waar mogelijk

Geïnteresseerd?

Stuur uw brief met cv naar l.desmet@unigro.be

IT System Engineer

Unigro is een Belgisch bedrijf actief in de e-commerce en maakt deel uit van de OTTO-group. Voor onze IT-afdeling zoeken we een IT System Engineer

Doel van de functie

Als een System Engineer ben je verantwoordelijk voor het beheer en de support van het IT landschap op hard- en software niveau, dit om maximale uptime, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de systemen te garanderen.
Je zal ook betrokken worden bij de technische follow-up en implementatie van IT projecten.

Taakbeschrijving

 • Je beheert onze IT systemen
 • Aanreiken van technische oplossingen inzake domeinen als Windows 10, Windows Server, Active Directory, O365, SCCM, Firewalls (Fortigate), database software (MySQL, MS SQL), hyper-v, azure, Cloud services, routing en netwerk (hp switches, fortigate, aruba), IPSAN, FTP server, powershell, print & exchange, Skype for Business, etc
 • Je geeft technische ondersteuning aan onze support engineers (welke verantwoordelijk zijn voor eerstelijns support) en voorziet de nodige documentatie
 • Je bent in staat 2de en 3de-lijns IT incidenten op te lossen en vragen en problemen die geëscaleerd zijn door de Support/Service Desk Engineers.
 • Je zoekt echt proactief naar verbeteringen inzake performance, stabiliteit en beschikbaarheid van de systemen
 • Je bent verantwoordelijk voor de periodieke patching van zowel de servers, als van het netwerkapparatuur
 • Beheer van onze on-prem hyper-v (en de virtuele servers) en Azure omgeving
 • Meewerken aan IT projecten als technische ondersteuning
 • Je bent verantwoordelijk voor de nodige documentatie, procedures, topologie tekeningen (L2 en L3 netwerk) en architecturale documentatie inzake infrastructuur.
 • Je bent bereid mee te draaien in een permanentie systeem
 • Je werkt samen met de IT teamlead ops & infra om de service naar onze business continue te verbeteren.
 • Je rapporteert aan de IT-Manager.

Profiel

 • Bij voorkeur minimaal professionele Bachelor Toegepaste Informatie, of gelijkaardig door ervaring.
 • Sterke proactieve en analytische mindset
 • Teamspeler en hands-on probleem oplosser
 • Klantgericht, verantwoordelijk en plichtsbewust
 • Stressbestendig
 • Affiniteit met projecten is een pluspunt
 • Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels
 • Frans is een pluspunt
 • Bewezen kennis van een breedte IT kennis inzake cloud azure, netwerk, hybrid DC, fortigate, hyper-v
 • Kennis en ervaring met veeam backup
 • Goede kennis van Microsoft producten, O365, etc
 • Je blijft op de hoogte van de nieuwste IT-trends en IT-technologieën en je past deze toe waar mogelijk.

Geïnteresseerd?

Stuur uw brief met cv naar l.desmet@unigro.be

Even geduld...
Even geduld...
U ziet zo dadelijk de prijs per maand
Even geduld...
Uw voordelen komen er aan