Betaal contant naar keuze

Uw betaling bij Unigro = gemakkelijk, veilig en discreet!

Unigro biedt u 2 mogelijkheden voor contante betaling:

Bij levering

U betaalt uw bestelling, de transportkosten en 4,49 € beheers -en inningskosten contant aan de postbode of transporteur. Voor cashbetalingen zal het contantbedrag afgerond worden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 cent. Voor elektronische contantbetalingen geldt deze afronding niet.

Betaling 14 kalenderdagen na levering

U betaalt uw bestelling binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van uw artikelen samen met de transportkosten en 4,49 € beheers -en inningskosten.

De koper heeft de mogelijkheid het totale bedrag van zijn bestelling te betalen binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de goederen. Unigro heeft het recht de identiteitskaart van de koper te eisen op het moment van de levering. De prijs van de artikelen wordt vermeerderd met 4,49 € beheers- en inningskosten. De bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van weigering door Unigro. In geval van weigering geeft Unigro op schriftelijke aanvraag de motivering hiervoor. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij een verkeerde prijsindicatie, bij niet-betaling van voorgaande aankopen of indien Unigro acht dat de artikelen te vaak worden teruggezonden of verloren. In geval van niet-betaling op de vervaldatum zullen de verschuldigde sommen een interest teweegbrengen van 1,65% per maand. Deze sommen worden vermeerderd met een minimumboete van 37,18 €. Alle minnelijke inningskosten van de verschuldigde bedragen zijn ten laste van de koper.

Even geduld...
Even geduld...
U ziet zo dadelijk de prijs per maand
Even geduld...
Uw voordelen komen er aan