Veelgestelde vragen coronavirus:

Beste klant,

Door het coronavirus ziet ons dagelijks leven er plots helemaal anders uit. Dit heeft uiteraard ook een effect op onze dienstverlening. We begrijpen dat dit voor vragen zorgt, daarom geven we hier alvast een antwoord op de vaakst voorkomende vragen.

Welke invloed heeft de coronasituatie op de levertermijn?

Het is mogelijk dat de levering van uw bestelling vertraagd wordt. Zeker bij meubelen kan dit het geval zijn, want sommige meubelfabrikanten kunnen ons tijdelijk niet bevoorraden omdat hun productie momenteel stilligt of vertraagd wordt door het coronavirus. U kunt per artikel zien of de levering vertraging zal oplopen.

U kunt de artikelen die u op het oog hebt wel gewoon blijven bestellen. Enkel de levertermijn zal iets langer uitvallen, afhankelijk van wanneer de productie hervat kan worden. Wij hopen hiervoor op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie.

Wordt mijn bestelling nog wel aan huis geleverd?

Jazeker! Unigro blijft steeds paraat voor u en zorgt voor de levering aan huis van uw bestellingen. Voor ieders veiligheid hebben we wel de volgende maatregelen genomen:

 • Onze chauffeurs blijven zo kort mogelijk en met zo weinig mogelijk contact
 • Levering aan de voordeur is aanbevolen
 • Houd voldoende fysieke afstand met de chauffeur: de intussen gekende 1,5 meter
 • Wanneer een ID-kaart voor levering nodig is, zal de chauffeur die niet inlezen in zijn terminal maar er een foto van maken
 • Gelieve de ramen open te laten tijdens de levering
 • Er mag slechts 1 persoon aanwezig zijn aan de voordeur of in de kamer waar het artikel geleverd moet worden
 • Tekenen voor ontvangst gebeurt bij voorkeur buiten

Wat met extra diensten zoals montage?

Momenteel kunnen we uw artikel niet monteren, installeren of aansluiten. Ook leveringen met een ladderlift zijn momenteel niet mogelijk. Gelieve ons te veronschuldigen voor dit ongemak.

Kan ik mijn artikelen niet zelf afhalen?

Dit is mogelijk. Onze fysieke winkel Uniprofi is opnieuw open.
Donderdag en vrijdag: van 10 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18 uur
Zaterdag: doorlopend van 10 uur tot 18 uur
Gesloten op andere dagen en feestdagen
Tel.: 03/432.05.77

Kan ik uitstel krijgen op mijn kredietbetalingen?

Als ondersteuning in deze moeilijke periode van de coronacrisis wordt de mogelijkheid aangeboden om mensen die aan inkomstenverlies lijden een uitstel te verlenen tot het afbetalen van een lopend kredietcontract.

Ook bij Unigro is het tijdelijk mogelijk om een uitstel aan te vragen voor uw lopende kredietbetalingen, maar dit onder strikte voorwaarden. Er is echter geen uitstel mogelijk voor alle andere betalingen, zoals contante betalingen of contante betaling na levering!

U kunt slechts uitstel van betaling van uw lopende kredietcontract aanvragen voor een termijn van 3 maanden. Maar opgelet: zolang uw aanvraag niet is goedgekeurd door Unigro, bent u verplicht om uw maandelijkse afbetalingen te blijven verrichten volgens uw lopende kredietcontract!

Opgelet: de wet spreekt over een uitstel per kredietcontract. U moet dus voor elk kredietcontract een aparte aanvraag indienen. Per aanvraag wordt opnieuw bekeken of we dit uitstel van afbetaling kunnen toepassen.

U moet ook weten dat deze uitstelregeling niet gratis is: er worden extra intresten aangerekend op uw lopende krediet voor de verlenging van de afbetalingsperiode. Het gaat hier om de contractuele intresten, zoals voorzien door de wet. Er wordt aangeraden om dit uitstel enkel te gebruiken indien dit echt nodig is om zo extra kosten te vermijden.

Hieronder volgen de voorwaarden om een aanspraak te kunnen maken op uitstel van uw kredietafbetaling. Al deze voorwaarden moeten worden voldaan. Unigro controleert of dit het geval is en oordeelt of u al dan niet aanspraak kunt maken op het uitstel van kredietbetaling.

 1. Het uitstel van kredietbetaling kan enkel aangevraagd worden door personen die specifiek door de coronamaatregelen een bewijsbaar inkomstenverlies hebben geleden:
  • Werknemers die door de coronamaatregelen (tijdelijk) werkloos zijn geworden
  • Zelfstandigen die door de coronamaatregelen bewijsbaar inkomstenverlies lijden
  • Ziekte ten gevolge van COVID-19

Mensen die bijvoorbeeld al werkloos waren voor de ingang van de coronamaatregelen van 18 maart 2020 of mensen die door een andere reden inkomstenverlies lijden kunnen geen aanspraak maken op uitstel van kredietafbetalingen. Personen wiens samenwonende partner of gehuwde partner een bewijsbaar inkomstenverlies lijden ten gevolge van de coronacrisis, kunnen wel ook de aanvraag indienen.

 1. U moet uw inkomstenverlies kunnen bewijzen en die bewijsformulieren voorleggen bij de aanvraag van uw uitstel tot afbetaling.
  • Een attest van uw werkgever
  • Een attest van werkloosheid of tijdelijke werkloosheid
  • Voor de zelfstandigen: meest recente financiële staat en de jaarrekeningen van vorig jaar

Wanneer u de bewijslast niet kunt voorleggen bij de aanvraag tot uitstel van kredietbetaling, dan kunt u eerst op eer en geweten verklaren dat u inkomstenverlies lijdt en achteraf de bewijslast voorleggen aan Unigro. Maar zonder deze bewijslast kan Unigro de aanvraag niet goedkeuren. Daarom raden wij u aan om deze bewijsstukken toch meteen toe te voegen bij uw aanvraag.

 1. Het kredietcontract waarvoor u een uitstel vraagt, dient een maandelijkse aflossing te bedragen van meer dan 50€ per maand. De wetgever legt uitdrukkelijk een minimumvereiste op in zijn wettekst. Kredieten die gelden voor een aflossing van minder dan 50€ komen niet in aanmerking voor het uitstel. Als u de aflossingstabel gehecht aan uw kredietcontract bekijkt en naar de maandelijkse aflossingen kijkt, kunt u zien of u in aanmerking komt voor het betalingsuitstel.
 2. Het totaalvermogen van u en uw partner mag niet groter zijn dan 25.000 euro op het moment van uw aanvraag tot uitstel van kredietbetaling. Dat wil zeggen dat de totale som van al uw zichtrekeningen, spaarrekeningen, beleggingsportefeuilles van u en uw partner samen dit bedrag niet mag overschrijden. U moet hiervoor zelf ook op eer en geweten een verklaring afleggen of bewijsstukken voorleggen.
 3. Uw aanvraag kan enkel gelden voor kredietcontracten bij Unigro die werden verstrekt voor 1 mei 2020. Als u de aflossingstabel er bij neemt zal u kunnen zien dat er in de periode voor 1 mei 2020 minstens 1 aflossing dient te gebeuren. Als dit het geval is ‘loopt’ het contract in deze periode. Op deze afbetalingen mag geen achterstand van betaling zijn van meer dan 1 maand op datum van 1 januari 2021. Als u reeds een achterstand van betaling hebt, kunt u onder geen voorwaarde uitstel van betaling krijgen!
 4. Het betalingsuitstel geldt steeds voor drie maanden of tenzij de consument een kortere termijn verzoekt. De maximale duur van het betalingsuitstel over de periode van 1 mei 2020 en 31 maart 2021 mag echter niet meer bedragen dan negen (9) maand. Dit houdt in dat u reeds voor uw krediet een betalingsuitstel had aangevraagd door middel van de wet 29 april 2020 betreffende het consumentenkrediet.
 5. U moet zelf actief uw aanvraag indienen bij Unigro en dit tussen 1 februari en 31 maart 2021 aan de hand van een aanvraagformulier dat u vindt door hier te klikken. U moet de ondertekende persoon zijn van het kredietcontract waarvoor u het uitstel van betaling aanvraagt. Als u samen met uw partner het kredietcontract hebt ondertekent, dan moeten zowel u als uw partner samen de gegevens in het aanvraagformulier invullen. Ook als uw partner diegene is met bewijsbaar inkomstenverlies, moeten zowel u als uw partner het formulier invullen.
 6. Unigro moet expliciet akkoord gaan met uw aanvraag tot uitstel van kredietbetaling, alvorens u dit uitstel te kunnen verlenen. Hiertoe wordt eerst gecontroleerd of u aan alle voorwaarden voldoet. Als dat niet het geval is, bijvoorbeeld omdat de bewijslast ontbreekt, dan kan Unigro geen uitstel van afbetaling toestaan.

Wij raden u sterk aan om enkel en alleen dit online formulier te gebruiken om uw uitstel tot kredietbetaling aan te vragen. Gezien de overlast die deze aanvragen kan veroorzaken bij ons contactcenter, kunnen wij niet garanderen dat aanvragen via andere kanalen, zoals telefoon, e-mail of facebook, zullen verwerkt worden.

Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, zal Unigro u melden of uw uitstel van betaling aanvaard is of niet. Zolang dit uitstel lopende is, zal Unigro u geen aanmaningen sturen voor laattijdige betalingen, dossierkosten of nalatigheidsintresten aanrekenen. Wanneer de periode van uitstel verstreken is, of zolang u nog geen uitstel hebt gekregen van Unigro, of wanneer uw aanvraag werd geweigerd, bent u verplicht de betalingen stipt te blijven uitvoeren volgens het overeengekomen kredietcontract!

Indien u een verzekering heeft die het risico op werkverlies dekt, willen wij u ook adviseren contact op te nemen met uw verzekeraar.

Klik hier voor het aanvraagformulier ›

GDPR:
Uw gegevens betreffende uw aanvraag tot uitstel van uw kredietcontractafbetalingen worden op dezelfde wijze verwerkt als toegelicht in ons privacybeleid. Voor de partner die niet-contractant is, verwijzen wij eveneens naar ons privacybeleid.

Hier vindt u algemene informatie alsook uw rechten in het kader van GDPR. We willen wel zo transparant mogelijk zijn en de informatie leesbaar houden. Daarom informeren we u over de verwerking ervan in deze paragraaf. Uw gegevens worden verwerkt op basis van een wettelijke grondslag (art. 6 c GDPR), meer bepaald de wet van 2 februari 2021 betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan. De gegevens die verwerkt worden zijn de volgende:

 • Naam, voornaam, adres, e-mailadres, beroep en telefoonnummer;
 • Attest(en) inkomensverlies;
 • Rijksregisternummer.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, noch gebruikt voor automatische profilering. De gegevens die wij verzamelen voor het al dan niet toekennen van dit uitstel, worden verwijderd na het verstrijken van de wettelijke termijn van 10 jaar gebaseerd op de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Vond u op deze pagina niet meteen het antwoord dat u zocht? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij doen er alles aan om u zo snel mogelijk te helpen, al kan de drukte zorgen voor iets langere wachttijden. Wij vragen hiervoor nogmaals uw begrip.

Even geduld...
Even geduld...
U ziet zo dadelijk de prijs per maand
Even geduld...
Uw voordelen komen er aan