Herstelgarantie

Herstellingen

 • Herstelling binnen de kortst mogelijke termijn en door professionele en erkende herstellers.
 • Onze technische adviseurs spreken met u af om tv's (vanaf 51 cm) thuis op te halen. Zo mogelijk wordt de herstelling ter plekke uitgevoerd voor grootelektrotoestellen, kachels en meubels.
 • Als een artikel buiten garantie is, informeert Unigro u op voorhand over onherstelbaarheid of hoog oplopende herstellingskosten, zodat u zelf kunt beslissen.

U betaalt eventuele bestekkosten indien u geen aanspraak kan maken op de wettelijke waarborg.
Wil u meer weten over de uitsluitingen op de herstelgarantie? Lees er meer over onderaan.

Op alle herstellingen geldt een garantie van 3 maanden.
Dit wil zeggen dat een herstelling buiten de wettelijke garantietermijn een garantie van 3 maanden inhoudt en een herstelling binnen deze termijn een verlenging van de wettelijke garantietermijn met 3 maanden inhoudt. De duur van de oorspronkelijke garantie wordt verlengd met de herstelperiode.

Wisselstukken en gebruiksaanwijzingen

U kunt tot lange tijd na uw aankoop een beroep doen op ons voor wisselstukken van verschillende merken. Wij bestellen deze voor u bij de producent (zolang ze verkrijgbaar zijn). Ook een gebruiksaanwijzing kunt u bij Unigro nog tot lang na uw aankoop opvragen.

Uitsluitingen garantie

 • Slijtage, corrosie, oxidatie, defecten veroorzaakt door het lekken van batterijen evenals enig ander geleidelijk bederf;
 • defecten veroorzaakt door experimenten, opzettelijke overbelasting, abnormale proeven, onjuist gebruik of gebrek aan onderhoud, gebruik in strijd met de instructies van de constructeur;
 • defectengevallen die uitsluitend bestaan uit het herstellen of vervangen van onderdelen die aan regelmatige vervanging onderhevig zijn, zoals lampen, films en batterijen;
 • de kosten voor reiniging en normaal onderhoud;
 • defecten veroorzaakt door accessoires die niet door de constructeur zijn goedgekeurd;
 • kosten als gevolg van het terugroepen van de apparatuur door de constructeur, zogenaamde "recall";
 • defecten ontstaan in verband met de bewerking, reiniging of reparatie van een apparaat door anderen dan aangeduid door Unigro;
 • defecten veroorzaakt door om het even welke nucleaire brandstof, om het even welk radioactief produkt of radioactieve afvalstof of om het even welke bron van ioniserende straling;
 • defecten veroorzaakt door oorlog, gewapend conflict of ieder andere gebeurtenis van dezelfde aard, evenals door muiterij, burgeroorlog, opstand, onlusten of oproer;
 • defecten of de verergering ervan die het gevolg zijn van een gerechtelijke of administratieve beslissing van een wettelijke of feitelijke overheid;
 • defecten die het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de normale voorzichtigheid ter voorkoming ervan;
 • de defecten, kosten of verergering hiervan die voortvloeien uit het feit dat de houder van deze garantie of diegene die de apparaten onder zijn toezicht heeft geen doeltreffende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om deze apparaten tegen vergering van het defect te beschermen of in geval van aanwijzingen dat zich een defect zal kunnen voordoen;
 • bijkomende schade verbonden aan een defect, zoals diefstal of verlies van de voorwerpen, verlies van informatie of gegevens, evenals de verergering van de defecten opgetreden sedert het defectengeval;
 • indirecte schade, gevolgschade en schades die ontstaan tengevolge van een defect, alsmede iedere aansprakelijkheid tov derden of de houder van deze garantie;
 • iedere schade die verzekerd wordt door een verzekeringscontract;
 • defecten die opzettelijk of met bedrieglijk opzet veroorzaakt werd;
 • defecten die een oorzaak hebben die uitwendig zijn aan het gewaarborgde apparaat;
 • esthetische schade voor zover deze de normale gebruiksmogelijkheden van het gewaarborgde apparaat niet beïnvloeden; 
 • bij een toestel waarvan de beeldresolutie uitgerust is met pixels, wordt beschadiging of defect van 2 of minder bright dot of dark dot pixels per miljoen pixels of beschadiging of defect van 5 of minder subpixels per miljoen pixels beschouwd als esthetische defecten die de normale gebruiksmogelijkheden van het toestel niet beïnvloedt;
 • voorwerpen die voor professionele, commerciële of collectieve doeleinden worden gebruikt;
 • wijzigingen die niet aan UNIGRO toe te schrijven zijn (bijvoorbeeld de aanpassing door de klant van de preprogrammatie van een videorecorder).

Ombudsman voor de handel

Bij Unigro doen we er steeds alles aan om u de best mogelijke dienstverlening te garanderen. Bent U ondanks onze inspanningen toch ontevreden, richt u dan tot de onafhankelijk dienst van de Ombudsman voor de Handel, die is erkend om consumentengeschillen te behandelen: www.ombudsmanducommerce.be

Even geduld...
Even geduld...
U ziet zo dadelijk de prijs per maand
Even geduld...
Uw voordelen komen er aan