Waar kunt u terecht met uw klacht?

Voor klachten in verband met de overeenkomst kunt u zich in eerste instantie wenden tot N.V. Saint Brice, hetzij per brief op het adres: Unigro - Prins Boudewijnlaan, 65 - 9100 Sint-Niklaas, hetzij per e-mail (klanten@unigro.be). N.V. St Brice, bedrijfsonderdeel Unigro, is lid van BeCommerce (www. becommerce.be). Adres : Markiesstraat, 1, te 1000 Brussel. De consument kan er met zijn klachten terecht via het adres info@becommerce.be. De gedragscode van BeCommerce kan geraadpleegd worden via de website: https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode BeCommerce Kwaliteitslabel20130130141527.pdf.

U kunt zich – in het geval van een overeenkomst van verkoop op afbetaling - hiertoe eveneens wenden tot de dienst Ombudsman in financiële geschillen per brief op het volgende adres: North Gate II, Koning Albert II-laan n° 8 bus 2, 1000 Brussel, per telefoon: + 32 2 545 77 70, per e-mail: ombudsman@ombudsfin.be of rechtstreeks via de website: www.ombudsfin.be.

U kunt zich hiertoe tenslotte eveneens richten tot de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – Algemene Directie Economische Inspectie per brief: NGIII, Koning Albert II Laan, 16, 3e verdieping, 1000 Brussel, per telefoon: 02/277 54 84. De consument kan zijn klacht bovendien rechtstreeks online indienen via de website van de FOD Economie: https://meldpunt.belgie.be ofwel via de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr/

Bij Unigro doen we er steeds alles aan om u de best mogelijke dienstverlening te garanderen. Bent u ondanks onze inspanningen toch ontevreden, richt u dan tot de onafhankelijk dienst van de Ombudsman voor de Handel, die is erkend om consumentengeschillen te behandelen: www.ombudsmanvoordehandel.be

Even geduld...
Even geduld...
U ziet zo dadelijk de prijs per maand
Even geduld...
Uw voordelen komen er aan