Wettelijke informatie

Telefoon

Bestellingen of andere vragen:
070/23 23 99 (0,30€/min)

Dienst-na-verkoop

03/760 59 98

E-mail

klanten@unigro.be

Onderneming

N.V. Saint Brice. Bedrijfsonderdeel Unigro, lid van de Beroepsvereniging van het Krediet, deelvereniging van Febelfin (Belgische Federatie van de financiële sector)

Maatschappelijke zetel

Prins Boudewijnlaan 65, 9100 Sint-Niklaas

RPR

BTW-BE 0401.222.385.

Verantwoordelijke uitgever :

Y. Moens

Toezichthoudende overheid

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – Algemene Directie Economische Inspectie NGIII, Koning Albert II Laan, 16, 3e verdieping, 1000 Brussel, Tel.: 02/277 54 84, website: https://economie.fgov.be/nl

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, Tel.: +32(0)2 220 52 11, website: https://www.fsma.be

Bescherming rechten consument

Voor klachten in verband met de kredietovereenkomst kan de consument zich in eerste instantie wenden tot N.V. Saint Brice, hetzij per brief op het adres: Prins Boudewijnlaan, 65 - 9100 Sint-Niklaas, hetzij per e-mail klanten@unigro.be.

N.V. Saint Brice, bedrijfsonderdeel Unigro, is lid van BeCommerce https://www.becommerce.be/, die toeziet op de bescherming van de rechten van de consument. Adres: Markiesstraat, 1, te 1000 Brussel. De consument kan er met zijn klachten terecht via het adres info@becommerce.be.

De consument kan zich hiertoe eveneens wenden tot de dienst Ombudsman in financiële geschillen per brief op het volgende adres: North Gate II, Koning Albert II-laan n° 8, 1000 Brussel, per e-mail : ombudsman@ombudsfin.be, per fax: +32 (0) 2 545 77 79 of rechtstreeks via de website: https://www.ombudsfin.be.

De consument kan zich hiertoe tenslotte eveneens richten tot de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie – Algemene Directie Economische Inspectie per brief: NGIII, Koning Albert II Laan, 16, 3de verdieping, 1000 Brussel, per telefoon: 02/277 54 84.

De consument kan zijn klacht bovendien rechtstreeks online indienen via de website van de FOD Economie: https://meldpunt.belgie.be/ ofwel via de website van de Europese Commissie:http://ec.europa.eu/odr/. Vergeet bij dit verzoek zeker niet klanten@unigro.be mee op te nemen zodat uw klacht ook bij ons terecht komt.

Even geduld...
Even geduld...
U ziet zo dadelijk de prijs per maand
Even geduld...
Uw voordelen komen er aan